skip to Main Content

In opdracht voor Rijkswaterstaat zijn we op dit moment op de Rijn en de Waal de stromingspatronen aan het meten. De Effercio1 en de Grey nemen de werkzaamheden voor hun rekening.

Met onze ADCP-metingen worden stromingspatronen bepaald aan de hand van varende metingen. Hierbij wordt de ADCP meetapparatuur aan een schip gemonteerd en worden lijnen gevaren, veelal haaks op de vaarrichting. De ADCP meet over deze lijn stroomsnelheidsprofielen tot aan de bodem.

Het meetprincipe van de ADCP berust op het meten van de Dopplerverschuiving. Het instrument zendt een puls uit met een vaste frequentie, die gereflecteerd worden door de deeltjes in het water. Door de beweging van de deeltjes ten opzichte van de ADCP ontstaat er een frequentieverandering (Doppler shift). Deze frequentieverandering is een maat voor de snelheid van het water. Met drie bundels is het instrument in staat om stroomsnelheid en –richting te bepalen. Een vierde bundel maakt mogelijk om op elke meting de fout te berekenen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze werkzaamheden, stuur een mail naar Nienke Lips (omgevingsmanager) of bel +31 (0)475 – 461248.

Stromingsmetingen Op De Rijn En De Waal
Back To Top