skip to Main Content

In opdracht voor Rijkswaterstaat zijn we op dit moment op de Waal en het Amsterdam-Rijnkanaal de stromingspatronen aan het meten. De Grey neemt de werkzaamheden voor haar rekening.

Met onze ADCP-metingen worden stromingspatronen bepaald aan de hand van varende metingen. Hierbij wordt de ADCP meetapparatuur aan een schip gemonteerd en worden lijnen gevaren, veelal haaks op de vaarrichting. De ADCP meet over deze lijn stroomsnelheidsprofielen tot aan de bodem.

Het meetprincipe van de ADCP berust op het meten van de Dopplerverschuiving. Het instrument zendt een puls uit met een vaste frequentie, die gereflecteerd worden door de deeltjes in het water. Door de beweging van de deeltjes ten opzichte van de ADCP ontstaat er een frequentieverandering (Doppler shift). Deze frequentieverandering is een maat voor de snelheid van het water. Met drie bundels is het instrument in staat om stroomsnelheid en –richting te bepalen. Een vierde bundel maakt mogelijk om op elke meting de fout te berekenen.

Wilt u meer weten over onze werkzaamheden neem even contact met ons op via info@igl.nl.

Stromingsmetingen Op De Waal En Het Amsterdam-Rijnkanaal
Back To Top