skip to Main Content

In opdracht van Rijkswaterstaat zijn we de kribvakken op de Nieuwe Waterweg  aan het meten. Met deze metingen wordt gecontroleerd of de vaargeul nog diep genoeg is, en de stabiliteit van alle objecten nog in orde is. De meting wordt verricht door onze meetboot Blue.

Wilt u meer weten over onze werkzaamheden neem even contact met ons op via info@igl.nl.

Meten Van Kribvakken
Back To Top